Menu

Email: SakulRaider@seznam.cz

Servery:

Dnes návštěv: 250  On-line: 1

Elektronika

uProcesorové konstrukce

 - Startování stopek mikrofonem

Ulož.to - sdílejte snadno data

Startování stopek mikrofonem

​​

Na četné žádosti o zařízení, jež by provádělo spouštění stopek na základě vyhodnocení hluku výstřelu, vznikla tato konstrukce. Zařízení pomocí elektretového mikrofonu neustále snímá hladinu zvuku a při dosažení nastavené úrovně vygeneruje krátký pulz, kterým jsou spuštěny stopky. Následně je mikrofon na cca 15 vteřin odpojen a po tuto dobu není možné další vygenerování startovního pulzu. Generovaný startovní pulz trvá cca 1 vteřinu, čímž je zabezpečeno, že nemůže dojít k nechtěnému resetu stopek.

Technické specifikace

Napájecí napětí 8-15V/DC
Odběr proudu do 20mA (při sepnutém relé)
Max proud kont. Relé 100mA
Snímací prvek Elektretový mikrofon
Signalizace připravenosti Zelená LED
Signalizace sepnutí relé Žlutá LED

Zapojení

Zapojení je v celku jednoduché a sestává v podstatě ze tří částí. Stabilizátoru napětí IC2, který upravuje vstupní napětí (8-15V/DC) na 5V. Součástí vstupu napětí je i dioda D1, která chrání zařízení před nechtěným přepólováním napětí. Dále už jsou kolem stabilizátoru jen filtrační kondenzátory C1-C3. Další částí je obvod mikrofonu s integrovaným obvodem (IC1) LM741. Ten je zapojen jako komparátor a porovnává napětí generované mikrofonem s napěťovou referencí, jež je nastavena trimrem R3. Třetí a poslední částí je pak mikroprocesor PIC12F508 (IC3), který se stará o konečné vyhodnocení. Použití mikroprocesoru se může zdát zbytečné, ale právě díky jemu je možno do budoucna funkci tohoto zařízení upravovat a vylepšovat. I z tohoto důvodu je osazeno tlačítko S1, JP2 a JP3, které nemají momentálně žádnou funkci. Schéma zapojení je na následujícím obrázku.

Schéma zapojení

Desky plošných spojů

Deska spoje je velikosti 50x30mm. První vrstva BOTTOM a druhá TOP.

Osazovací plány

Plošný spoj a osazení

Deska plošného spoje je oboustranná s prokovenými otvory. Navíc většina součástek je SMD, aby PCB byla co nejmenší. Proto je třeba při osazování dbát zvýšené opatrnosti, a pokud máte desku bez prokovů, je nutné je vytvořit například za pomoci slabého drátku zapájeného z obou stran desky.

Nastavení citlivosti

Citlivost lze nastavit pomocí R3, ideálně tak, aby elektronika bezpečně detekovala zvuk výstřelu, ale zbytečně nereagovala na okolní hluk.
Mikrofon by měl být umístěn přímo na startovní pistoli a měl by být vybaven POP filtrem. Případně jakkoli jinak zabezpečeno, aby mikrofon nereagoval na poryvy větru.

Popis funkce

Po zapnutí zařízení proběhne krátká inicializace a kontrola všech interních okruhů. Pokud je vše v pořádku dojde k rozsvícení LED2, a v tento moment již zařízení čeká na zvukový podnět. Jakmile mikrofon zaznamená zvuk dostatečné intenzity, procesor to vyhodnotí a vygeneruje krátký pulz (sepne relé K1). Dojde k rozsvícení LED1 a souběžně zhasne LED2. Následně je po dobu cca 15 vteřin blokován vstup mikrofonu. Po této době dojde k opětovnému rozsvícení LED2 a je možno provést nový start.
Pokud se po připojení napětí do 10 vteřin nerozsvítí LED2 je nutno upravit citlivost pomocí R3. V běžném provozu by mělo stačit nastavit běžec na střed dráhy. Poté, je nutno buď zařízení napěťově restartovat nebo vyčkat 15 vteřin.
Při připojení mikrofonu je nutno dbát správného zapojení, aby nedošlo k přepólování mikrofonu, což by způsobilo nefunkčnost zařízení a mohlo by dojít k poškození mikrofonu nebo zařízení.

Konektory a signalizace

X1.1 Svorka externího mikrofonu (kladné napětí)
X1.2 Svorka externího mikrofonu (GND)
   
X2.1 Vstup napájení (+8-15V/DC)
X2.2 Vstup napájení (GND)
   
X3.1/2 Spínací kontakt relé (pro start stopek)
   
JP1 Připojení externího tlačítka
JP2 V současnosti nemá funkci
JP3 V současnosti nemá funkci
TP1-TP5 Programovací plošky (zapojení viz schéma)
   
LED1 Signalizace sepnutého relé (žlutá)
LED2 Signalizace připravenosti (zelená)

DOKUMENTACE

Závěrem si zde můžete stáhnout veškerou dokumentaci pro stavbu. Je zde i projekt pro Eagle.
DOWNLOAD  - Včetně programu pro procesor
Diskusi pro tuto konstrukci najdete ZDE
KONFIGURACE:
__CONFIG _MCLRE_OFF & _CP_ON & _WDT_OFF & _IntRC_OSC

Podpořte tuto konstrukci

Pokud Vás tato konstrukce zaujala nebo Vám dobře slouží, můžete ji podpořit volitelnou částkou. Stačí kliknout na tlačítko DONATE, zadat požadovanou částku, kterou chcete přispět na další rozvoj této a jiných konstrukcí, poté stiskněte Update Total a přihlaste se k odeslání příspěvku. Za jakékoli příspěvky předem děkuji a věřím, že zde najdete mnoho dalších zajímavých konstrukcí, které třeba vzniknou právě díky Vám.

       

Prohlášení

Tato konstrukce je z mé hlavy a proto není povoleno bez mého souhlasu přejímání na jiné stránky nebo komerční využití. Je povoleno se pouze odkazovat na tento web a tuto konstrukci. Pro více informací mne stačí kontaktovat. Zároveň nepřebírám jakoukoli odpovědnost za chování zařízení a případné škody spůsobené použitím tohoto zařízení, ať by byly jakéhokoli rázu. Zařízení je určeno pouze k užití pro vlastní potřebu.
V této konstrukci je použit program (program mikrokontroleru), na který se vztahují autorská práva. Jakýkoli prodej není bez souhlasu autora možný.

 

Můj Youtube kanál:

fb-large.png, 5,8kB
Copyright © Resi-Design 2017 www.baratovestidos.com.
TOPlist