Menu

Email: SakulRaider@seznam.cz

Servery:

Dnes návštěv: 378  On-line: 1

Elektronika

uProcesorové konstrukce

 - Laserová závora

Ulož.to - sdílejte snadno data

Laserová závora

Nedávno jsem byl požádán, zda bych mohl navrhnout laserovou závoru, jež by byla použitelná ve spojení s hasičskými stopkami. Na internetu je sice návodů na tyto závory dostatek, ale většinou se jedná o závory určené pro bezpečnostní systémy a pro výše míněné použití nejsou příliš vhodné. Proto jsem navrhl tuto závoru. Zapojením jsem se nechal inspirovat z internetu s tím, že jsem napsal program, který je použitelný právě pro stopky a pokusil jsem se přidat nějaké zajímavé funkce.

Základní specifikace

Napájecí napětí = 8-15V/DC (stejnosměrných)
Odběr proudu = cca 60mA
Max. proud kontaktem relé = 150mA
Indikace nepřerušeného paprsku pomocí LED (červená)
Indikace sepnutí relé pomocí LED (žlutá)
Indikace napájecího napětí pomocí LED (zelená)
Ochrana proti přepólování
Dva režimy Laseru – Statický/Pulzní (pulzní není zatím podporován)
Dva režimy vyhodnocení – Pro stopky/Bezpečnostní (bezpečnostní není zatím podporován)

Schéma zapojení

Ze schématu je patrné, že celé zařízení je značně jednoduché. Srdcem zapojení je procesor PIC12F675. Díky tomu je zapotřebí naprosté minimum dalších součástek. Myslím, že není ani třeba nic vysvětlovat, ze schématu je vše naprosto jasné.

Popis a funkce

Laserová závora se skládá ze dvou hlavních částí. Jednou je vysílač (TX) a druhou pak přijímač (RX). Tyto dvě části jsou mezi sebou propojeny dvojlinkou až na vzdálenost 30m. Vysílač obsahuje modul Laseru, indikační LED (zelená), která signalizuje, že je laser pod napětím a také režim Statický/Pulzní. Přijímač pak pomocí T1 spíná napětí pro vysílač a pomocí T2 zase zpětně přijímaný paprsek laseru vyhodnocuje. Pokud je přijímán nepřerušený paprsek, je to signalizováno pomocí LED3 (červená). O napájení se stará IC1 78L05 a jako ochrana před přepólováním slouží D1. Po zapnutí, pokud je paprsek nepřerušen přejde závora do klidového stavu a svítí zelené LED (na RX i TX). Také svítí červená LED na RX, která tímto signalizuje, že je paprsek nepřerušen. Jakmile dojde k přerušení paprsku je vygenerován krátký pulz (1s), který sepne kontakt relé. To je signalizováno bliknutím žluté LED. Na době přerušení paprsku nezáleží. Vždy je generován pouze jeden impulz. Pokud by však byl paprsek přerušen déle jak 15s dojde k opětovnému vygenerování pulzu a tím sepnutí relé. Jakmile je paprsek opět obnoven začne červená LED rychle poblikávat. To signalizuje, že je paprsek opět nepřerušený, ale není možno jeho přerušením dosáhnout sepnutí relé. Tento stav, kdy není možno přerušením paprsku dosáhnout sepnutí relé trvá 15s. Jakmile červená LED přestane blikat a rozsvítí se, je opět možno přerušením paprsku sepnout relé. Tento režim je určen pro použití se stopkami, aby nemohlo dojít k nežádoucímu ovlivnění stopek.

Deska spoje a osazovací plán

Plošné spoje jsou vytvořeny na jednostranné desce o velikosti 45x35mm (každá). Při osazování součástek by neměl nastat žádný problém, nezapomeňte na osazení drátové propojky na desce RX.

Oživení a nastavení

Oba osazené plošné spoje TX a RX se umístí do vhodné přístrojové krabičky. U TX se vyvrtá v krabičce otvor pro Laserový paprsek. Stejný otvor musí být i u RX. Též je vhodné u RX nasadit na přijímací tranzistor kratší trubičku o průměru například 7mm a délce 25mm. Tím dojde k lepší ochraně repliky hodinek vůči přímému slunečnímu záření. Přijímač musí být vždy montován tak, aby na přijímací tranzistor nikdy nedopadaly přímo sluneční paprsky. Samotné seřízení je snadné díky viditelnému laserovému paprsku a indikační červené LED v přijímači, která se rozsvítí (rozbliká), pokud je paprsek laseru přítomen.
Vzdálenost mezi TX aRX může být až 30m.

Dokumentace

No a na závěr si zde můžete stáhnout veškerou dokumentaci pro stavbu. Je zde i projekt pro Eagle.
DOWNLOAD - Včetně programu pro procesor
Diskusi pro tuto konstrukci najdete ZDE.

KONFIGURACE:
__config _BODEN_OFF & _CP_ON & _CPD_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT

Podpořte tuto konstrukci

Pokud Vás tato konstrukce zaujala nebo Vám dobře slouží, můžete ji podpořit volitelnou částkou. Stačí kliknout na tlačítko DONATE, zadat požadovanou částku, kterou chcete přispět na další rozvoj této a jiných konstrukcí, poté stiskněte Update Total a přihlaste se k odeslání příspěvku. Za jakékoli příspěvky předem děkuji a věřím, že zde najdete mnoho dalších zajímavých konstrukcí, které třeba vzniknou právě díky Vám.

Prohlášení

Tato konstrukce je z mé hlavy a proto není povoleno bez mého souhlasu přejímání na jiné stránky nebo komerční využití. Je povoleno se pouze odkazovat na tento web a tuto konstrukci. Pro více informací mne stačí kontaktovat. Zároveň nepřebírám jakoukoli odpovědnost za chování zařízení a případné škody spůsobené použitím tohoto zařízení, ať by byly jakéhokoli rázu. Zařízení je určeno pouze k užití pro vlastní potřebu.
V této konstrukci je použit program (program mikrokontroleru), na který se vztahují autorská práva. Na program je udělena zdarma licence na jeho užití pro vlastní potřebu. Jakýkoli prodej není bez souhlasu autora možný.

 

Můj Youtube kanál:

fb-large.png, 5,8kB
Copyright © Resi-Design 2017 www.baratovestidos.com.
TOPlist