Menu

Email: SakulRaider@seznam.cz

Servery:

Dnes návštěv: 310  On-line: 2

Elektronika

uProcesorové konstrukce

 - Start stopek – Sestup. hranou

Ulož.to - sdílejte snadno data

Startování stopek – Sestupnou hranou

​​

Tato konstrukce vznikla jako doplněk stopek, pokud je potřeba je spouštět například pomocí startovní elektrické pistole. Pistole pro kterou bylo toto zařízení navrženo totiž pracovala se sestupnou hranou impulzu. Při natažení kohoutku se na jejím výstupu objevil signál a při výstřelu tento signál zmizel. Bohužel takováto pistole nemůže být přímo propojena se stopkami, neb by došlo ke spuštění měření již při natažení kohoutku. Proto tedy vznikla tato konstrukce, která se postará o správné spuštění stopek, teprve na sestupnou hranu impulzu.

Technické specifikace

Napájecí napětí 10-15V/DC
Odběr proudu cca 20mA (při sepnutém relé)
Řešení vstupu opticky oddělený optočlenem
Vstupní napětí 8-24V/DC
Řešení výstupů 1x reléový (100mA), 1x TTL (10mA/5V)

Základní vlastnosti zařízení

Zařízení slouží ke spuštění hasičských stopek (nebo jiného zařízení) na sestupnou hranu impulzu. Pro spuštění stopek generuje krátký impulz v době trvání cca 1s. Tento čas byl stanoven z důvodu, aby nemohlo dojít při déle trvajícím impulzu k resetu stopek. Vše je řízeno mikropočítačem PIC12F508, čímž je zařízení velmi jednoduché, ale současně jsou možné budoucí úpravy.

Popis funkce zařízení

Po přivedení napájecího napětí na svorky X2-2 (+10-15V/DC) a X2-1 (GND) dojde ke krátké inicializaci zařízení, což je indikováno krátkým probliknutím LED3 (zelená). Poté je již zařízení připraveno k činnosti. V tuto chvíli se čeká na přivedení startovacího pulzu. Jakmile je tedy detekováno napětí na vstupu optočlenu, dojde k sepnutí LED1 (červená) a LED3 (zelená). V tuto chvíli se čeká 20ms zda nedojde k výpadku napětí na optočlenu (toto je ochrana proti zákmitu na kontaktech připojeného spouštěcího zařízení), zároveň po tuto dobu není možné odstartovat. Po uplynutí tohoto času již zařízení čeká na sestupnou hranu impulzu. Jakmile je sestupná hrana detekována, dojde k sepnutí výstupu na svorce X3-2 a současně k sepnutí relé, což je signalizováno pomocí LED2 (žlutá). Tento výstupní pulz trvá cca 1 sekundu. Následně se zařízení vrací do klidového režimu a čeká na další vstupní impulz.

Popis zařízení

Srdcem zařízení je mikropočítač PIC12F508, který již potřebuje jen minimum součástek okolo. Máme zde stabilizátor napětí IC1 78L05 a kondenzátory C1 a C2, které se starají o úpravu napětí na 5V pro napájení Picu. Dále je tu několik indikačních LED a relé. Vstup pro přivedení vstupního impulzu je oddělen optočlenem, což činí tento vstup maximálně universální. V případě potřeby je možno na vstup připojit jakýkoli mechanický kontakt neb vstupní svorky obsahují i napájecí napětí. Výstupy jsou řešeny dvěma odlišnými způsoby. Asi nejčastěji používaný výstup je reléovým spínacím kontaktem vyvedeným na svorky X4-1 a X4-2. Druhý výstup je přímo z procesoru na svorku X3-2 a na svorce X3-1 je vyvedeno GND. Dále jsou zde již jen jumpery. JP3 a JP4 se k ničemu v tuto chvíli nepoužívají a tak není nutno je osazovat. JP1 a JP2 se používají k ovládání optočlenu pomocí interního napětí.

Schéma zapojení

Deska plošného spoje

Velikost desky PCB je 50x34mm

Osazovací plán

Význam jednotlivých svorek

X1-1 +10-15V/DC (v podstatě vstupní napájecí napětí)
X1-2 Anoda optočlenu
X1-3 Katoda optočlenu
X1-4 GND
   
X2-1 GND
X2-2 +10-15V/DC (přívod napájecího napětí)
   
X3-1 GND
X3-2 Výstup TTL 5V/10mA
   
X4-1 Kontakt relé (spínací 100mA)
X4-2 Kontakt relé (spínací 100mA)
   
JP1 Jumper pro přivedení kladného napětí na Anodu optočlenu
JP2 Jumper pro přivedení záporného napětí na Katodu optočlenu
   
JP3, JP4 Momentálně nemají žádnou funkci

DOKUMENTACE

Závěrem si zde můžete stáhnout veškerou dokumentaci pro stavbu. Je zde i projekt pro Eagle.
DOWNLOAD  - Včetně programu pro procesor
Diskusi pro tuto konstrukci najdete ZDE
KONFIGURACE:
__CONFIG _MCLRE_OFF & _CP_ON & _WDT_OFF & _IntRC_OSC

Podpořte tuto konstrukci

Pokud Vás tato konstrukce zaujala nebo Vám dobře slouží, můžete ji podpořit volitelnou částkou. Stačí kliknout na tlačítko DONATE, zadat požadovanou částku, kterou chcete přispět na další rozvoj této a jiných konstrukcí, poté stiskněte Update Total a přihlaste se k odeslání příspěvku. Za jakékoli příspěvky předem děkuji a věřím, že zde najdete mnoho dalších zajímavých konstrukcí, které třeba vzniknou právě díky Vám.

       

Prohlášení

Tato konstrukce je z mé hlavy a proto není povoleno bez mého souhlasu přejímání na jiné stránky nebo komerční využití. Je povoleno se pouze odkazovat na tento web a tuto konstrukci. Pro více informací mne stačí kontaktovat. Zároveň nepřebírám jakoukoli odpovědnost za chování zařízení a případné škody spůsobené použitím tohoto zařízení, ať by byly jakéhokoli rázu. Zařízení je určeno pouze k užití pro vlastní potřebu.
V této konstrukci je použit program (program mikrokontroleru), na který se vztahují autorská práva. Jakýkoli prodej není bez souhlasu autora možný.

 

Můj Youtube kanál:

fb-large.png, 5,8kB
Copyright © Resi-Design 2017 www.baratovestidos.com.
TOPlist