Menu

Email: SakulRaider@seznam.cz

Servery:

Dnes návštěv: 376  On-line: 1

Elektronika

uProcesorové konstrukce

 - Serial LED Adaptér

Ulož.to - sdílejte snadno data

Serial LED Adaptér

 
 

Původně jsem chtěl tuto konstrukci přidat ke konstrukci Serial LED Displaye, ale nakonec jsem se rozhodl ji zařadit samostatně pro lepší přehlednost. Ve své podstatě je to ta samá konstrukce akorát není součástí displej, který si můžete připojit jakýkoli (viz další text). Taktéž není použita SMD montáž, ale klasické provedení součástek. Při použití s displejem, který je součástí konstrukce GPS Hodin v2 je možno obě desky přes distanční sloupky sešroubovat. Obě desky na sebe přímo pasují. Jinak jsou veškeré parametry včetně programu pro mikroprocesor shodné s konstrukcí Serial LED Displaye. Taktéž doporučuji shlédnout instruktážní video v úvodu tohoto článku, kde jsou obě konstrukce popsány a vysvětleny.

Technické specifikace

Napájecí napětí: 8-15V/DC
Spotřeba proudu: cca 100mA (s displejem osazeným zobrazovači SA56-11SRWA)
Komunikační rozhraní: UART 19,2/2,4kbps
Počet znaků na displeji: 6
Řízení dvojteček: Samostatným vodičem

 

Popis a zapojení adaptéru

Tato konstrukce je velmi podobná té předchozí Serial LED Display. Jediný rozdíl je v tom, že zde jsou vynechány samotné LED zobrazovače a je doplněn stabilizátor napětí IC1. Díky tomu je možno tento adaptér napájet napětím v rozsahu 8-15V/DC a na konektory JP1 a JP2 je možno připojit libovolný displej se společnou ANODOU. Rozložení konektorů a montážních děr souhlasí s konstrukcí mého univerzálního displeje, který je popsán u konstrukce GPS Hodin v2. Samozřejmě je možno použít jakýkoli displej, jedinou podmínkou, je aby zobrazovače byly se společnou ANODOU a jejich napájecí napětí nepřesahovalo 5V. Běžně to jsou zobrazovače do velikosti 38mm.
Základem je opět procesor PIC16F628A, který se stará o řízení zobrazovačů přes tranzistory Q1-Q6 a rezistory R2-R8. Zobrazovače jsou řízeny multiplexně. Řízení dvojteček (na vývodu JP1-11) je řešeno samostatně vodičem vyvedeným do konektoru SV1 na piny 7 a 8. Bohužel už nebyl volný port na procesoru, jinak by samozřejmě šly dvojtečky řídit také přes UART. Pro dvojtečky je zařazen i omezovací rezistor R10 jehož hodnotu volíme dle použitých diod v dvojtečkách. Data jsou do procesoru přenášena přes konektor SV1 z pinů 3 a 4. Kladné napájecí napětí se přivádí na piny 5 a 6. Zbylé piny 1,2, 9 a 10 jsou GND.
JP4 je programovací konektor v klasickém zapojení pro PIC a to vývod 1=MCLR, 2=VDD, 3=GND, 4=PGD a 5=PGC. Zde je nutno upozornit na fakt, že pokud programujete procesor na desce, nesmí být osazen JP3, který slouží k volbě přenosové rychlosti. Pokud není osazen je nastavena rychlost komunikace 19,2kbps, pokud je osazen je to 2,4kbps.
Jinak myslím, že k zapojení již není co dodat. Snad jen to, že stabilizátor napětí by měl být osazen alespoň malým chladičem. Na PCB je i vytvořena měděná vrstva pod stabilizátorem, kterou je možno použít jako chladič, ale s tím opatrně, rozhodně je lepší ještě nějaký chladič přidat obvzláště pokud používáte napájení 12-15V.

Schéma zapojení

 

Deska spoje a osazovací plán

  
 
 
 

Plošný spoj je vytvořen na oboustranné desce plošných spojů o rozměru 122x42mm. Výroba je možná i v domácích podmínkách. Prokovy jsem situoval na součástky, které jdou pájet z obou stran. Je tam sice i pár co takto zapájet nejdou a je nutno použít slabý drátek protažený spolu s vývodem součástky zapájený z obou stran desky.

Komunikace s adaptérem (displejem)

Jak už jsem zmínil, data se do adaptéru zasílají přes rozhraní UART. Jenom dvojtečky se řídí samostatně. Pro komunikaci byl vytvořen jednoduchý protokol, který používá 1byte. V tomto bytu je uložena adresa zobrazovače a znak, který se na něm má zobrazit. Zobrazovat je možno následující znaky: („NIC“, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,L,P,U,E,-). Znak NIC znamená, že daný zobrazovač je vypnutý a nezobrazuje se na něm nic. Následují čísla, několik písmen a pomlčka. Adresa a zobrazovaný znak jsou v bytu rozděleny tak, že nižší 4bity jsou ADRESA a vyšší 4bity jsou zobrazovaný ZNAK. Tento adaptér používá 6 adres, kdy adresa 1 patří pro DIS1, adresa 2 je pro DIS2 až po adresu 6 pro DIS6. Teoreticky je možno použít až 16 adres, ale zde je použito pouze těchto šest. Pro lepší orientaci jsem přidal tabulku s významem jednotlivých bitů v odesílaném bytu.
Dobře se v tom dá orientovat, pokud budeme hodnoty zapisovat v HEX formátu. Pro pochopení uvedu několik příkladů. Pokud chceme například na zobrazovač DIS1 odeslat číslo 6, bude odeslaný byte vypadat takto 71h, kde 7 je právě hodnota znaku 6 (Zde si můžete všimnout, že je hodnota znaku vždy o jedna vyšší než co se skutečně zobrazí. To je způsobeno posunem, neboť 0 nereprezentuje nulu, ale hodnotu NIC, tedy zhasnutý zobrazovač. Tím pádem znak 0 na displeji, reprezentuje číslo 1 a tak dále.) a 1 je adresa jedna, tedy DIS1. Když budeme chtít na displej zapsat čísla 123456, odešleme následující: 71h 62h 53h 44h 35h a 26h. Budeme-li chtít zhasnout celý display, odešleme: 01h 02h 03h 04h 05h 06h. Myslím, že je to poměrně jasné a po prostudování tabulky není co dodat. Přesto přidám ještě obrázek z terminálu, kde je patrné nastavení komunikační rychlosti a sekvence znaků pro zhasnutí celého displeje (pole Data input).

Veškerá data, která jsou do displeje odeslána, jsou uložena a displej je zobrazuje stále, dokud nejsou přepsána novějšími daty, nebo dokud nedojde k restartu displeje. Není tedy nutné neustále posílat data do displeje. Stačí poslat pouze změnu na konkrétní zobrazovač. Při zapnutí displeje, je vždy zobrazen na všech zobrazovačích znak  – (-- -- --), který signalizuje, že displej dosud nepřijal žádná platná data. Pokud by jste chtěli odeslat do displeje nějaká neplatná data (nejspíše se špatnou adresou) bude je ignorovat a stav se nezmění.

Závěrem

Jak už jsem psal, tento adaptér je vhodný do konstrukcí, kde se nedostává dostatek volných portů pro samostatné řízení displejů, případně pokud chceme zobrazovat nějaká data z počítače. Výhodou je i možnost připojení vlastního displeje až o 6ti zobrazovačích.

DOKUMENTACE

Závěrem si zde můžete stáhnout veškerou dokumentaci pro stavbu. Je zde i projekt pro Eagle.
DOWNLOAD  - Včetně programu pro procesor
Diskusi pro tuto konstrukci najdete ZDE.

Podpořte tuto konstrukci

Pokud Vás tato konstrukce zaujala nebo Vám dobře slouží, můžete ji podpořit volitelnou částkou. Stačí kliknout na tlačítko DONATE, zadat požadovanou částku, kterou chcete přispět na další rozvoj této a jiných konstrukcí, poté stiskněte Update Total a přihlaste se k odeslání příspěvku. Za jakékoli příspěvky předem děkuji a věřím, že zde najdete mnoho dalších zajímavých konstrukcí, které třeba vzniknou právě díky Vám.

       

Prohlášení

Tato konstrukce je z mé hlavy a proto není povoleno bez mého souhlasu přejímání na jiné stránky nebo komerční využití. Je povoleno se pouze odkazovat na tento web a tuto konstrukci. Pro více informací mne stačí kontaktovat. Zároveň nepřebírám jakoukoli odpovědnost za chování zařízení a případné škody spůsobené použitím tohoto zařízení, ať by byly jakéhokoli rázu. Zařízení je určeno pouze k užití pro vlastní potřebu.
V této konstrukci je použit program (program mikrokontroleru), na který se vztahují autorská práva. Jakýkoli prodej není bez souhlasu autora možný.

 

Můj Youtube kanál:

fb-large.png, 5,8kB
Copyright © Resi-Design 2017 www.baratovestidos.com.
TOPlist